Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA  KLIENCI - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  W  GOPS  W SIEKIERCZYNIE:

Klienci GOPS są obsługiwani w budynku Ośrodka za specjalnie przygotowaną osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z klientem.

Zezwala się na wejście klientów do budynku GOPS po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków umówiona osoba wpuszczana będzie do Ośrodka.

 • Wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek.
 • W budynku Ośrodka należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta  i nos.
 • W poszczególnych pomieszczeniach biurowych może przebywać tylko 1 klient.
 • Czekając na wejście do budynku Ośrodka/biura należy zachować bezpieczną odległość minimum   2 m.
 • Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umieszczoną  przed budynkiem GOPS, za pomocą skrzynki  e - PUAP, e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji kiedy:

 1. występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 C, kaszel, duszności,   objawy przeziębienia np. katar, kaszel, drapanie w gardle;
 2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
 3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS - CoV-2  lub z kimś, kto miał którykolwiek z ww. objawów;

WSKAZANY  JEST  KONTAKT  ZDALNY

Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59 - 818 Siekierczyn 296

tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319
email: gops@siekierczyn.pl
www. gops.siekierczyn.pl

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach  pracy  Ośrodka.

poniedziałek od 8.00 - 16.00
wtorek - piątek od 7.30 - 15.30.  

 

UWAGA!  AKTUALNE  GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW GOPS W SIEKIERCZYNIE

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym zaostrzeniem przepisów, ustala się następujące godziny przyjęć interesantów:

 •  Dział Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 11.00.
 •  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego  od poniedziałku do czwartku w godzinach: 11.00 - 14.00.
 • (Piątek dzień administracyjny).

Dyrektor
/ - / Zofia Chmielewska

Najnowsze aktualności

Całodobowa opieka wytchnieniowa

26 lutego 2021

Dolnosląskie Centrum Wsparcia Rodziny

26 lutego 2021

DYŻURY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w marcu 2021r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku

25 lutego 2021

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

25 lutego 2021

22 – 28 lutego 2021r. - Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W tych dniach w godz. 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 756448460 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaniu będą pełnić dyżury, udzielając informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.

Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - pracownik ds. świadczeń rodzinnych

22 lutego 2021

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEKIERCZYNIE OGŁASZA   NABÓR   NA   STANOWISKO   URZĘDNICZE - pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie 1/1 etat  (na zastępstwo).

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - pracownik ds. świadczeń rodzinnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

18 lutego 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

15 lutego 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, informuje mieszkańców, że w związku z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020r o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020r., poz. 1565 ) tut. Ośrodek od dnia 12 października 2020r. wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze".

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Poszukujemy osób do zatrudnienia na stanowisku opiekuna osoby starszej

11 lutego 2021

Podziękowanie

8 lutego 2021

         "Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce..."
                                                                                                        C.K. Norwid

 PODZIĘKOWANIE
dla  Pana Mariusza  Rębisz  z  Siekierczyna

 za  okazaną życzliwość i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących z terenu Gminy Siekierczyn w formie  rzeczowej, w postaci 750 kg ziemniaków. Dziękuję również za wsparcie Panu Wójtowi Gminy Siekierczyn i Pracownikom Urzędu Gminy Siekierczyn za zorganizowanie transportu i dostarczenie ziemniaków do miejsca zamieszkania wszystkich osób i rodzin  potrzebujących.

                                                                            Dyrektor GOPS w Siekierczynie
                                                                           / - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Podziękowanie

Zaproszenie do składania wniosków

8 lutego 2021

W związku z potrzebą realizacji w naszej gminie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nikotyzmowi w 2021 r. zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Siekierczyn.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania wniosków