RODO Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 maja 2018

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2015 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuję informacje o tym,, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie z siedzibą w Siekierczynie nr 271. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł ustawowo lub publicznie dostępnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji określonych zadań, w tym głównie w celu wypłaty świadczeń wynikających z określonych ustaw i innych regulacji ustawowych oraz prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i komputerowo, w celach wypłaty świadczeń, księgowych, sprawozdawczych i statystycznych.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie

/ -/ Zofia Chmielewska

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2018-05-28
Data publikacji:2018-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:533

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-05-28 12:41:32Zofia ChmielewskaDodanie informacjiRODO Klauzula informacyjna
2018-05-28 12:39:08Dodanie informacjiRODO Klauzula informacyjna