Zmiany w zasiłkach rodzinnych od 1 listopada 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 października 2018

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostaną podwyższone, od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

 • zasiłek pielęgnacyjny - 184, 42 zł,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł,
 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł.

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie, i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek rodzinny do ukończenia 5. roku życia - 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacjidziecka niepełnosprawnego:

               - do ukończenia 5. roku życia - 90 zł,
              - powyżej 5. roku życia, do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

             - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł,
             - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie, i od 1 listopada 2018 r. będę wynosić:

 • kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie, i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1922 zł.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2018-10-04
Data publikacji:2018-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:295

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-04 08:17:20Zofia ChmielewskaDodanie informacjiZmiany w zasiłkach rodzinnych od 1 listopada 2018 r.