INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 sierpnia 2019

Informuję, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko/dzieci należy składać w urzędzie miasta lub gminy (innej jednostki organizacyjnej gminy), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która chce ubiegać się o przyznanie świadczenia. Na terenie gminy Siekierczyn wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 271 (pokój nr 8 parter budynku Urzędu Gminy).

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza graniacami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tutejszy Ośrodek przekazuje wniosek wraz z dokumentacją Wojewodzie Dolnośląskiemu we Wrocławiu.

Wnioskodawca występujący z wnioskiem o świadczenie wychowawcze 500+, gdzie ma miejsce sytuacja zatrudnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w części II pkt. 2 wniosku (wg wzoru zamieszczonego na stronie BIP Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i rekomendowanego przez MRPiPS), składa oświadczenie dotyczące przebywania lub nieprzebywania jego lub członka jego rodziny, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji sysemów zabezpieczenia społecznego.

Przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie następujących państw: Austrii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Szwecji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju.

W rubryce dane członków rodziny przebywających za granicą należy podać niezbędne swoje dane lub członka swojej rodziny (współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci): imię, nazwisko, numer pesel, kraj przebywania członka/członków rodziny za granicą wraz z adresem zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Dyrektor GOPS w Siekierczynie

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2019-08-12
Data publikacji:2019-08-12
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:5337

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-12 11:33:24Dodanie informacjiINFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+