DODATEK WĘGLOWY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 sierpnia 2022

11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3000 zł dla gospodarstwa domowego ogrzewanego węglem kamiennym. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Siekierczyn będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 296.

Ważne!!! Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać dopiero po opublikowaniu wzoru wniosku w Rozporządzeniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie https://www.gopssiekierczyn.pl/

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie:

Komu będzie przysługiwał dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego:

 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna           3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),
 • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),
 • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,
 • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu dodatek węglowy nie będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,560 zł  brutto za tonę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany będzie wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład  tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ostateczny termin składania wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS w Siekierczynie. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-18
Data publikacji:2022-08-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:434

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-08-18 09:52:40Dodanie informacjiDODATEK WĘGLOWY