Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 września 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 18.08.2023 r. nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”.

Na realizację Programu w 2024 r. przeznaczono 505 mln złotych.

         Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnopolskiego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.).

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie prosimy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie do dnia 14 września 2023 r.

  • telefonicznie pod numerem telefonu 75 722 17 30
  • mailowo pod adresem gops@siekierczyn.pl
  • osobiście w siedzibie Ośrodka - Siekierczyn 296.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-08
Data publikacji:2023-09-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:234