Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 listopada 2017

Od 1 stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje zapisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej poniżej wnioski można składać w GOPS w Siekierczynie.

 Kto może złożyć wniosek?

 1. Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę.

 2. Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę.

 3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które [powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

 1. małżonków,
 2. rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
 3. rodziców dziecka,
 4. opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

 1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

 2. wsparcia psychologicznego,

 3. pomocy prawnej w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

 4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

 1. opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 2. występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

 

 

Zofia Chmielewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:4933

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-03 13:28:07Dodanie informacjiWsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”