Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

OBOWIĄZUJĄCE  ZASADY  W  GOPS  W SIEKIERCZYNIE:

Klienci GOPS są obsługiwani w budynku Ośrodka za specjalnie przygotowaną osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem z klientem.

Zezwala się na wejście klientów do budynku GOPS po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków umówiona osoba wpuszczana będzie do Ośrodka.

 • Wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek.
 • W budynku Ośrodka należy poruszać się w rękawiczkach i maseczce/przyłbicy osłaniającej usta  i nos.
 • W poszczególnych pomieszczeniach biurowych może przebywać tylko 1 klient.
 • Czekając na wejście do budynku Ośrodka/biura należy zachować bezpieczną odległość minimum   2 m.
 • Sprawy nie wymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać w dalszym ciągu listownie, również za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umieszczoną  przed budynkiem GOPS, za pomocą skrzynki  e - PUAP, e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji kiedy:

 1. występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 C, kaszel, duszności,   objawy przeziębienia np. katar, kaszel, drapanie w gardle;
 2. są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
 3. w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS - CoV-2  lub z kimś, kto miał którykolwiek z ww. objawów;

WSKAZANY  JEST  KONTAKT  ZDALNY

Wprowadzone zasady i obostrzenia mają na celu zapewnienie Państwa bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59 - 818 Siekierczyn 296

tel. 75 722 17 30, 75 640 58 00, 572 174 319
email: gops@siekierczyn.pl
www. gops.siekierczyn.pl

Kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest w godzinach  pracy  Ośrodka.

poniedziałek od 7.30 - 15.30
wtorek od 7.30 - 16.30.  
środa od 7.30 - 15.30. 
czwartek od 7.30 - 15.30. 
piątek od 7.30 - 14.30. 

UWAGA!  AKTUALNE  GODZINY  PRZYJĘĆ  INTERESANTÓW GOPS W SIEKIERCZYNIE

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym zaostrzeniem przepisów, ustala się następujące godziny przyjęć interesantów:

 •  Dział Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 11.00.
 •  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego  od poniedziałku do czwartku w godzinach: 11.00 - 14.00.
 • (Piątek dzień administracyjny).

Dyrektor
/ - / Zofia Chmielewska

Najnowsze aktualności

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

21 maja 2021

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Czytaj więcej o: Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

19 maja 2021

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w OIK w Smolniku

5 maja 2021

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w OIK w Smolniku na miesiąc maj 2021 oraz warsztaty dla rodziców.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Dyżury poradnictwa specjalistycznego w OIK w Smolniku

RZĄDOWY PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

29 kwietnia 2021

Informujemy, że w związku z utrzymującym się na terenie naszego kraju stanu epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu "Wspieraj Seniora"  do końca  2021 r. 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: RZĄDOWY PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

DYŻURY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w kwietniu 2021r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku

7 kwietnia 2021

Informacja na temat projektu pn. "Dolnośląska integracja"

1 kwietnia 2021

Przedmiotem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku powyżej 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej o: Informacja na temat projektu pn. "Dolnośląska integracja"

INFORMACJA W SPRAWIE ZŁOŻONYCH OFERT "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i/lub mężczyzn) z terenu Gminy Siekierczyn w 2021 r."

8 marca 2021

Całodobowa opieka wytchnieniowa

26 lutego 2021

Dolnosląskie Centrum Wsparcia Rodziny

26 lutego 2021

DYŻURY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w marcu 2021r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku

25 lutego 2021