ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie w 2021 r.