DYŻURY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w sierpniu 2022r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku