Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Program „Rodzina 500 plus”

Sprawy prowadzi:

Amelia Kołodziejczyk
tel. 75 7221730
e-mail:  500plus@siekierczyn.pl

500 plus

17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która w tym samym dniu została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 195.

Ustawa ta wprowadza w życie rządowy program „Rodzina 500+” w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka w rodzinie.

Sprawy z zakresu ww. ustawy w naszej gminie będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, gdzie można będzie złożyć stosowne wnioski i uzyskać potrzebne informacje. Nieodpłatne wnioski są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Start programu „Rodzina 500+” planowany jest na 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres, właśnie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. W przypadku konieczności ustalania dochodu przy przyznawaniu świadczenia, brane będą pod uwagę dochody za 2014 r. (podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych). Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia br. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń zostanie przyznane i świadczenia wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje w zakresie Programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod numerem tel. 75 722 1730

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku kopię dowodu osobistego wnioskodawcy i odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej do wniosku dołącza się tylko kopię dowodu osobistego wnioskodawcy.
W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

Wiecej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

Zofia Chmielewska

Artykuły

Przejdź do - Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+

Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+

27 stycznia 2021

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+

„Rodzina 500+” składanie wniosków

16 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie przypomina, że w tym roku nie należy składać wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku (2019), to świadczenie przyznane do końca maja 2021 r. O możliwości składania wniosków na nowy okres zasiłkowy tj. po 31 maja 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował poprzez stronę internetową  http://www.gops.siekierczyn.pl/

Zofia Chmielewska

INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

12 sierpnia 2019

Informuję, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko/dzieci należy składać w urzędzie miasta lub gminy (innej jednostki organizacyjnej gminy), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która chce ubiegać się o przyznanie świadczenia. Na terenie gminy Siekierczyn wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 271 (pokój nr 8 parter budynku Urzędu Gminy).

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ na każde dziecko

21 czerwca 2019

500+

Zofia Chmielewska

Zmiana w Programie Rodzina 500+

28 maja 2019

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924), od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom, ze świadczenia wychowawczego skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Zmiana w Programie Rodzina 500+
Przejdź do - Wnioski  o  świadczenie  wychowawcze  (500+)  a   praca  za  granicą

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) a praca za granicą

13 listopada 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że nie ma wpływu na termin załatwienia sprawy, w przypadku złożonych w tutejszej jednostce wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) przez rodziny, których członkowie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) a praca za granicą

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2016-03-30
Data publikacji:2016-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:15340

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-30 09:27:49Dodanie informacjiProgram „Rodzina 500 plus”