Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Strona główna

Najnowsze aktualności

Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

14 lutego 2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu ogłasza z dniem 13.02.2019 r. nabór Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach programu specjalnego dla III profilu pomocy „BUDZIK 5”.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Program specjalny pn. „BUDZIK 5”

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

13 lutego 2019

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie nieodpłatnych usług poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

8 lutego 2019

Nabór wniosków

8 lutego 2019

Nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Nabór wniosków

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

4 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

1 lutego 2019

Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych w zakresie madużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Informacja ze sprawdzenia ofert na świadczenie usług psychologicznych

Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych

31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 31/17/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn w 2019 r.

 

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych

Wypłaty świadczeń w 2019 r. - zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

25 stycznia 2019

Wypłaty świadczeń wychowawczych w 2019 r.

25 stycznia 2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych na rok 2019

2 stycznia 2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy Siekierczyn w Punkcie Konsultacji z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie styczeń - grudzień 2019 r. (szacunkowo 45 godzin).

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych na rok 2019