Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny i rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz jej duplikatu.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1.  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki.

Szczegółowe informacje dot. Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie w godzinach pracy Ośrodka.

 Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę instytucji i firm można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl  Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać poniżej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 296.

Dodatkowych informacji udziela pracownik - Monika Kędzierska - Referent ds. świadczeń rodzinnych


 

Artykuły

Informacja dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - zmiany w 2021 r.

12 lipca 2021

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

4 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Zofia Chmielewska
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.
Przejdź do - Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

8 marca 2018

 Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej, (tj. plastikowej) i elektronicznej, (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

Monika Kędzierska
Czytaj więcej o: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-02
Data publikacji:2015-04-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6130