Jesteś tutaj: Start / Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie

2 sierpnia 2021

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

21 maja 2021

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

6 kwietnia 2021

Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Sprawcami przemocy wobec dzieci często są bliskie mu osoby, także rodzice. Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ze statusem społecznym, czy materialnym rodziny, może zdarzyć się w każdym środowisku. Poniżej dowiesz się, jak rozpoznać przejawy przemocy, jakie są jej rodzaje i jak im przeciwdziałaś/jak reagować.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

14 lipca 2020

Bezpłatna aplikacja mobilna Twój Parasol

20 kwietnia 2020

Aktualna baza teleadresowa

15 lipca 2019

W załączeniu aktualne dane teleadresowe instytucji oraz ośrodków zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego.

USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

3 kwietnia 2019

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

11 kwietnia 2018

DZAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE PODEJMUJE GMINA W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Czytaj więcej o: ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

3 kwietnia 2017

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej o: Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Przejdź do - PRZEMOC W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE

28 grudnia 2015

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem? jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.

Cechy charakterystyczne przemocy:

  • jest intencjonalna - jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,
  • siły są nierówne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
  • narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
  • powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie ofiary na poważne szkody, również zagrażające jej życiu, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

  • fizyczna (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie),
  • psychiczna (np. stała krytyka, wyśmiewanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, poniżanie, stosowanie gróźb),
  • seksualna (np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych),
  • ekonomiczna (np. uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).

Gmina Siekierczyn za sprawą powołanego Zarządzeniem Nr 177/62/2012 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 12 września 2012 r. Zespołu Interdyscyplinarnego łączy wysiłki wszystkich lokalnych instytucji w realizacji wspólnego celu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej.

Dostępne formy wsparcia:

Pracownicy socjalni GOPS w Siekierczynie są dostępni w dni pracy Ośrodka tj. poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30.

W bieżącym 2015 r. ponownie rozpoczął działalność Punkt Konsultacji, w którym będą œświadczone nieodpłatnie porady i usługi psychologiczne dla mieszkańców Gminy Siekierczyn z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapisy osobiśœcie lub telefonicznie w Gminnym Oœrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie; Siekierczyn 271, telefon: 75 722 17 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 
Czytaj więcej o: PRZEMOC W RODZINIE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-02
Data publikacji:2015-04-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6097