Jesteś tutaj: Start / GOPS / Informacja o jednostce

Informacja o jednostce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Siekierczyn utworzoną w celu realizacji zadań ustawowych zleconych gminie i zadań własnych gminy określonych w ustawach, a zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej.

Celem ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należą:

  1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
  3. praca socjalna,
  4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  5. realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych,
  6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W SIEKIERCZYNIE

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W SIEKIERCZYNIE

REJON I:  Zaręba, Wesołówka, Pisaczów, Ponikowo

REJON II:  Siekierczyn, Rudzica, Nowa Karczma, Wyręba

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5945