Projekt - 2012 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

styczeń - grudzień 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w 2012 roku po raz kolejny zaaplikował o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Jest to kolejna kontynuacja projektu pn. „Nowa perspektywa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie od 2008 r. W 2012 r. projekt skierowany jest do 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn), w tym 2 osoby niepełnosprawne, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych o niskich dochodach, które są w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do opieki zastępczej. Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej,
 • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie,
 • wykształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

Realizacja projektu „Nowa perspektywa” trwa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Uczestnicy projektu skorzystają ze szkoleń zawodowych: opiekunka osób starszych, kucharz małej gastronomii, obsługa kasy fiskalnej, palacz c.o. i otrzymają wsparcie w formie szkoleń z doradcą zawodowym i psychologiem. Szkolenia trwają już od miesiąca lipca br. Od lipca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie został zatrudniony asystent rodziny, 4 rodziny z terenu gminy w ramach projektu zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

Osoby objęte działaniami projektu otrzymają także wsparcie finansowe z GOPS (pomoc będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników projektu).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2012

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4629