Projekt - 2013 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

styczeń - grudzień 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społcznej w Siekierczynie w 2013 roku już po raz szósty zaaplikował o środki z Europejskiego Funduszu Społcznego w ramach Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośodki pomocy społcznej" Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jest to kontynuacja projektu "Nowa perspektywa" z poprzednich lat, gdyż projekt ten jest realizowany już od 2008 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych oraz niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które są w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie.

Realizacja projektu "Nowa perspektywa" trwa od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., przy założeniu udzielenia wsparcia dla 5 osób (4 kobiet i 1 mężczyzny). Osoby te skorzystają ze szkoleń z psychologiem i doradcą zawodowym oraz ze szkoleń zawodowych, dzięki którym zdobędą dodatkowe kwalifikacje zawodowe, niezbędne na obecnym rynku pracy.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społcznego oraz zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby głównie z problemem bezrobocia z terenu gminy Siekierczyn.

Aktualności

19 grudnia 2013 r. w Domu Weselnym "Pod Kasztanem" w Siekierczynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację unijnego projektu systemowego pn. "Nowa perspektywa", którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizował po raz szósty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy współudziale śodków własnych gminy.

W tegorocznym projekcie wzęło udział (5 osób z terenu gminy Siekierczyn, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna). Natomiast od początku realizacji projektu tj. od 2008 r. w projekcie udział wzięły 53 osoby. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej.

Projekt adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających bez pracy, a także zatrudnionych, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, motywacji do podejmowania działań i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności zawodowych, pogłębianie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. W ramach projektu realizowane są instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu aktywnego poszukiwania pracy i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy projektu zostali ponadto wyposażeni w wiedzę i umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, sprawnego powrotu na rynek pracy oraz poruszania się po nim. Były to zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach szkolenia interpersonalnego z psychologiem uczestnicy projektu uczyli się podstaw komunikacji międzyludzkiej.

Uczestnicy projektu podjęli również szkolenia zawodowe w zawodach: opiekunka osób starszych (1 osoba), obsługa kasy fiskalnej (2 osoby), pracownik biurowy (1 osoba), malarz - tapeciarz (1 osoba). Ukończenie szkoleń przez uczestników zostało potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, które uczestnikom zostały wręczone. Ponadto uczestnicy projektu byli objęci przez GOPS wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych oraz pracą socjalną. Bardzo ważne jest to, że wszyscy uczestnicy, którzy rozpoczęli udział w projekcie, wytrwali do końca i uroczyście zakończyli w nim udział.

W nadchodzącym 2014 r. GOPS w Siekierczynie będzie także aplikował o środki finansowe na kontynuację realizacji projektu systemowego "Nowa perspektywa".

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2013

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4958