Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siekierczynie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza osoby, które posiadają problem z nadużywaniem alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rozmowę. W czasie spotkania można otrzymać wiedzę, jakie są możliwości poradzenia sobie z tym problemem. W co 2- gą środę miesiąca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 296 w godz. 10:00- 12:00 odbywają się spotkania z instruktorem terapii uzależnień, gdzie można uzyskać wiedzę i wsparcie.

Osoby współuzależnione mogą skorzystać z porady w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siekierczynie, gdzie porad udziela psycholog i prawnik. Można uzyskać wiedzę, jak pomóc osobie bliskiej i pozyskać wsparcie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siekierczynie może zlecić badanie biegłych ds. uzależnień, którzy wydadzą opinię w przedmiocie uzależnienia. Jeżeli biegły nie orzeknie objawów uzależnienia, wówczas Gminna Komisja na tym swoją prace kończy. Jeżeli biegły stwierdzi, że problem uzależnienia występuje, Komisja ma obowiązek przekazać sprawę do Sądu Rodzinnego w Lubaniu, gdzie może zapaść wyrok o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z  2019 r.  poz. 2277). Na jej podstawie działa powołana przez Wójta Gminy Siekierczyn Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siekierczyn. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja regularnie zbiera się na posiedzenia, gdzie rozmawia z osobami wezwanymi, tym samym rozpatrując wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Rozpatruje sprawy dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i Nikotynizmowi w Gminie Siekierczyn.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Zbigniew Zjawin – przewodniczący,
Zofia  Chmielewska – zastępca przewodniczącego,
Kamila  Białkowska – sekretarz,
Małgorzata  Dub-Tulicka – członek,
Daniel  Kabanienko - członek,
Elżbieta  Łuksza - członek,
Paweł  Zapalski - członek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-24
Data publikacji:2021-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3145

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-24 09:12:09Dodanie informacjiGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych