OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 czerwca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”.  Realizacja Programu jest możliwa dzięki środkom  uzyskanym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Siekierczyn na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 otrzymała kwotę  48 960 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;

  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Programu jest realizowany do grudnia 2022 r.

„Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Niezbędne dokumenty:

  • kara zgłoszenia do Programu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, (wypełnia lekarz rodzinny/rehabilitacji medycznej/terapeuta/pielęgniarka, określając pomiar ograniczeń

w codziennym funkcjonowaniu,

  • dokumenty osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji, (dyplom poświadczający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub inny, potwierdzający roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy lub opieki osobom niepełnosprawnym).

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia Programu!

Informacji na temat Programu udziela Dyrektor GOPS w Siekierczynie Zofia Chmielewska, Siekierczyn 296, tel. 75 722 17 30. Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej – Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”.

Dyrektor GOPS w Siekierczynie 
/ - / Zofia Chmielewska

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2022-06-03
Data publikacji:2022-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:176

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-03 09:41:27Dodanie informacjiOPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022