Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 czerwca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu informuje o prowadzonej rekrutacji do Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie, przyjętego Uchwałą  Rady Powiatu Lubańskiego Nr XXXIII/256/2021 dnia 25.02.2021r.
 
Planuje się, iż realizacja ww. programu rozpocznie się od września 2022r.
 
Celem Programu jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc w rodzinie.
 
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie zamieszkujących na terenie Powiatu Lubańskiego.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje w § 5, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych ;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (osoby skierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby skierowane przez inne organy, instytucje i organizacje zajmujące się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w Programie).
Jednocześnie informujemy, iż zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych  w wyznaczone dni od poniedziałku do piątku na terenie powiatu lubańskiego.
 
Kandydatów – mężczyzn, którzy wyrażają zgodę na udział w programie – prosimy wskazać w terminie do dnia 31.08.2021r. wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu. 
 
Rekrutacja i spotkania indywidualne z kandydatami do w/w programu odbywać się będą  w sierpniu 2022r.
 
Planuje się realizację w/w programu, warsztatów grupowych od września 2022r.
 

Informacji na temat ww. programu udziela:
 
Gabriela Bednarska – starszy pracownik socjalny
PCPR w Lubaniu tel. 75 646 11 70 wew. 24.
 

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:169

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-09 12:59:12Zofia ChmielewskaDodanie informacjiPowiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
2022-06-09 12:58:03Dodanie informacjiPowiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie