Nowy okres świadczeniowy dla Programu Rodzina 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 lipca 2017

 1 października br. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla programu Rodzina 500+. Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia należy złożyć wniosek. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian., szczególnie jeżeli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ ustalane jest na okres roku – od dnia 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016.

 Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, w tym przypadku jest to ośrodek pomocy społecznej, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online. W tym ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Przykładowe wzory wniosków w ramach Programu 500+ można pobrać pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.

 • konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowująca dziecko;
 • nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
 • nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
 • rozszerzenie katalogu dochodów;
 • zmiana w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;
 • doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
 • zmiana terminu uchylenia świadczenia;
 • zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
 • osobiste stawiennictwo.

 

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2017-07-25
Data publikacji:2017-07-25
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:1089

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-07-25 11:42:06Dodanie informacjiNowy okres świadczeniowy dla Programu Rodzina 500+