Ponowny nabór wniosków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn w 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 czerwca 2018

 

Wójt Gminy Siekierczyn ponownie zaprasza do składania wniosków do dnia 15 września 2018 r. o dofinansowanie ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn w 2018 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Siekierczyn Nr 259/11/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn w 2018 r.

Każda inicjatywa na realizację działań profilaktycznych powinna być rozpisana na oddzielnym wniosku (może być zgłoszonych kilka inicjatyw).

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 15 września 2018 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Siekierczynie (pokój nr 10).

Uwaga!

Wnioski złożone przed 17 stycznia 2018 r. należy uzupełnić wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Siekierczyn Nr 259/11/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siekierczyn w 2018 r.

Przy ocenie wniosków między innymi będą uwzględniane:

  1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu.

  2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.

  3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

  4. Zakres innych działań podejmowanych przez podmioty wnioskujące w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz jego dofinansowaniu, Wójt Gminy Siekierczyn poinformuje zainteresowane podmioty w formie pisemnej, jak też na stronie internetowej tut. Urzędu.

 

 

Zofia Chmielewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2018-06-19
Data publikacji:2018-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:1450