Jesteś tutaj: Start / Projekt PO KL / Cel Projektu

Cel Projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel i realizacja Projektu Unijnego "NOWA PERSPEKTYWA"

Od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje Projekt Unijny pn. "NOWA PERSPEKTYWA" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Główny cel projektu

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków do integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez: kształcenie umiejętności w zakresie ról społecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych, rozwój form i narzędzi aktywnej integracji społecznej poprzez kontrakty socjalne obejmujące, np. wspieranie zdolno ści do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, wdrażanie nowych form wsparcia umożliwiających integrację zawodową i społeczną, upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

W ramach Projektu odbyły się już szkolenia:

  • podstawy obsługi komputera,
  • opiekunka osób starszych,
  • szkolenie interpersonalne z psychologiem i doradcą zawodowym,
  • obecnie - kurs nauki prawa jazdy kategorii "B".

 

Dzięki realizacji tego typu projektów mamy możliwość zmienić nieco wizerunek pomocy społecznej, umożliwić beneficjentom powrót do aktywności zawodowej i zwiększyć szansę na odejście od systemu pomocy społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5095